Zaměření společnosti
Společnost vznikla spojením činností osob s dlouholetou praxí v níže uvedených oborech dne 24. března 1994.

Společnost dosahuje ročního obratu cca 10 mil. Kč a zaměstnává v průměru 9 pracovníků (4 VŠ, 5 SŠ).

Zázemí tvoří pět plně vybavených kanceláří ve vlastním polyfunkčním objektu. Převažuje práce s využitím výpočetní techniky  a  programového vybavení Microsoft Office ( Windows XP, Word, Excel ), AutoCAD, Logframe, Internet a další  specializovaný  SW.

Všichni zaměstnanci pochází a žijí v regionu Sušice a mají velmi dobrou znalost řešeného území. 

Společnost má dostatečnou mobilitu a je schopna řešit zadání klientů na celém území České republiky.

Jednatelé firmy a někteří zaměstnanci se zúčastnili několika mezinárodních a odborných seminářů, školení a Workshopů, na  kterých získali různá osvědčení a certifikáty ( např. Certifikáty energetických auditorů dle zákona č. 406/2000 Sb., certifikáty certifikáty  PHARE, apod. )

Společnost EGF je již od roku 1996 poradenským střediskem (EKIS MPO).


Projektová činnost se soustřeďuje na studie, projekty území a stavební řízení rodinných a bytových domů, občanské vybavenosti; stavby a zařízení pro energetiku, územní plány a generely a rozvojové programy pro obec apod.


Poradenská činnost je zaměřena mimo rámec EKIS MPO na komerční poradenskou činnost v energetice, stavebnictví, přípravu a organizaci výběrových řízení apod.


Inženýrská činnost je poskytována především při výkonu technických dozorů investora, zastupování obcí a právnických osob při řešení přípravy a realizace staveb. 


Energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov, prohlídky kotlů

 
Home Page